Predstavujeme vám nové eko balenie

Všetci vieme, aké je dôležité znížiť náš vplyv na životné prostredie. K znečisteniu výrazne prispieva aj tvorba obalov a obalových materiálov na tovar. My sme sa preto rozhodli byť súčasťou zmeny a priniesť nové riešenie, ktoré ušetrí kopu zbytočného odpadu z plastov!

Plasty majú v živote spotrebiteľov obrovskú úlohu. Je ťažké sledovať, ako často sa denne stretávame s plastami, najmä v maloobchode a pri balení tovaru. Väčšina vecí, ktoré kupujeme, je dodávaná v plastových obaloch. Nie je teda prekvapením, že obalový priemysel je zodpovedný za 40% znečistenia plastmi na svete.

Odpad z obalov je obrovský globálny problém. Práve preto sme sa rozhodli začať vyrábať nové ekologické balenie, ktoré môže prispievať k udržateľnosti našej planéty. 

Naše nové eko balenie neobsahuje žiadne plasty. Produkty namiesto do plastovej bublinkovej fólie balíme do kartónovej výstuže a do kartónovej krabičky. Takisto sme vymenili klasickú pásku za papierovú. Balíček je zabalený kvalitne a dôkladne, vďaka čomu nehrozí jeho poškodenie pri preprave, napriek tomu že neobsahuje bublinkovú fóliu.

Na balení nájdeš pečiatku “Ak ma už viackrát nepoužiješ, tak ma roztrhaj a recykluj.” Chceme tým viesť zákazníkov k tomu, aby sa naučili, že krabicu je možné využiť aj na iné účely. Ak ju však už nechcú využiť a chystajú sa ju vyhodiť, mali by ju najskôr roztrhať a až potom hodiť do koša na papier. Problémy recyklácie papiera nastávajú, ak ľudia nahádžu krabice do kontajnera, čo má za následok, že ďalšie sa tam už nezmestia.

Na balení nájdete aj pečiatku “Plastic free”, ktorou poukazujeme že myslíme na ekológiu.

Okrem udržateľných obalov na našom webe nájdete aj mnoho rôznych ekologických produktov, či ekologických balíčkov, ako napríklad balíček Ekologická domácnosť, či balíček bambusových BIO produktov.

Pretože sa životné prostredie stáva čoraz dôležitejšou oblasťou, aj pre nás bolo nesmierne dôležité pristúpiť k tomuto kroku a prijať udržateľné balenia. Týmto spôsobom dúfame, že spoločne znížime uhlíkovú stopu a podnietime ďalších ľudí, aby mysleli na životné prostredie.

Čítajte ďalej